mostra internacional de films de dones de Barcelona, pensadora : deedee halleck

La sessió del 26 de març de Pensadora: DeeDee Halleck està dedicada a la primera xarxa de televisió dels moviments polítics comunitaris: Deep Dish TV (DDTV) . Un recorregut per cinc programes de les més de 500 hores que ha distribuït des de 1986 arreu del món.

Catalitzador de l’activisme creatiu i l’intercanvi cultural, DDTV, ha posat en relació i ha donat -veu via satèl·lit, Internet i ràdio- a centenars d’artistes, programadors, videoastes i activistes. Els resultats sempre han apuntat a garantir una representació adequada dels aspectes fonamentals per la vida humana constantment marginalitzats i silenciats per l’agenda mediàtica. Així la pau, l’ecologia, la diversitat o els drets de les dones ocupen la part central de l’agenda de continguts d’aquesta xarxa.

A la sessió Guerrilla Networking: Deep Dish TV comprovarem com aquesta xarxa esdevé un gran laboratori de creació i distribució d’audiovisual democràtic i apoderador que abasteix d’informació sempre contextualitzada sobre l’actualitat. Un projecte que convida a l’audiència a esdevenir part activa i crítica de la producció audiovisual.

> Pensadora: DeeDee Halleck