The Gringo in Mañanaland mostra internacional de films de dones de Barcelona, pensadora : deedee halleck

Alternatives apoderadores: Paper Tiger TV és la primera de les sessions que DeeDee Halleck presentarà en la seva visita a Barcelona amb motiu de la carta blanca Pensadora: DeeDee Halleck.

El canal Paper Tiger TV neix oficialment l’any 1981, quan s’adona del potencial televisiu de les lectures del New York Times que el crític de mitjans i sociòleg Herbert Schiller feia durant les seves classes. Lúcides i divertides, són el precedent de moltes altres lectures, com Donna Haraway reads ‘The National Geographic’ on primates, que ja es va poder veure a la 25a edició de la Mostra.

Gairebé quaranta anys més tard la producció pionera de Paper Tiger, casolana, experimental, crítica, irreverent i de profunda actualitat és un referent fonamental de la televisió comunitària que estimula i dóna suport als DIY media d’arreu del món. De manera independent o en col·laboració amb altres iniciatives, com Deep Dish TV,