> Pensadora: DeeDee Halleck

La pionera de la televisió comunitària, DeeDee Halleck, va visitar la Mostra durant el mes de març presentant Pensadora: DeeDee Halleck la carta blanca on la vam convidar a fer visibles els projectes pioners i transgressors on ha participat. En aquesta entrevista reflexiona sobre el sentit de les televisions comunitàries, d’escollir aquest mitjà en lloc d’altres o dels processos alternatius de producció informativa de Paper Tiger TV, Deep Dish TV o Democracy Now!.