Sonia García López és investigadora i programadora. De la seva recerca es deriva el programa Revelades. Dones a la EOC (1952-1966), que converteix en objecte d’estudi als vestigis d’un cinema potencial, el dels exercicis pràctics fets per algunes de les dones que van estudiar direcció a la Escuela Oficial de Cinematografia. Ángela Asensio y de Merlo, Helena Lumbreras, Kathryn Waldo, Cecilia Bartolomé, Josefina Molina, Manuela González-Haba i María Teresa Dressel, son els noms d’unes cineastes que, en la majoria de casos, no van arribar a completar els estudis. A l’entrevista ens parla sobre aquesta operació de rescat que ens apropa a elles, als seus interessos, al context on van viure, i a una relectura crítica de la història del cinema espanyol d’aquells anys.