Edicions anteriors

 

Aquí podeu trobar informació sobre les edicions passades de la Mostra Internacional de Films de Dones de Barcelona.

1a edició

6a edició

11a edició

16a edició

21a edició

26a edició

Cartell 31 MIDFB de 2023

26a edició

2a edició

7a edició

12a edició

17a edició

22a edició

27a edició

3a edició

8a edició

13a edició

18a edició

23a edició

28a edició

4a edició

9a edició

14a edició

19a edició

24a edició

29a edició

5a edició

10a edició

15a edició

20a edició

25a edició

30a edició

Per a més informació, podeu consultar l’arxiu en línia de la Mostra Internacional de Films de Dones.