El vídeo del minut: Trànsits

Convocatòria 2017

Una vegada més, la convocatòria del Vídeo del minut us convida a participar en aquesta creació coral en què la suma de totes les mirades acabi confluint en la construcció d’un document plural i col·lectiu.

El tema proposat per a aquest any és: Trànsits

Invitació a totes les dones perquè enregistrin en format audiovisual aquells aspectes de la seva realitat que les signifiquen com a subjectes i participen en la confecció d’un film col·lectiu que reculli les diverses percepcions, visualitzacions i discussions entorn del tema dels trànsits.

La convocatòria d’aquest any proposa entrar en el debat sobre la mobilitat de les configuracions que construeixen i deconstrueixen la rebel·lió contra els clixés, les transicions vitals, culturals i simbòliques, els viatges, desplaçaments, la identitat sexual, la distòpia entre gènere i imaginaris de la feminitat en trànsit i les metamorfosis dels cossos.
 
La cultura i la perspectiva de les dones han jugat un paper important en aquesta renovació, enriquint conceptualment i discursiva no només els imaginaris sinó també les formes de vida i els modes d’acció i interacció social i política. La proposta temàtica de la 21a convocatòria del Vídeo del minut és una invitació a donar forma, col·lectivament, a la pluralitat i la diversitat de referències que suggereix aquest concepte/paraula/categoria.

Si vols participar-hi envia’ns una filmació que compleixi amb les següents condicions:

  • Feta per dones, sense limitacions d’edat ni de nacionalitat.
  • Cenyida al tema proposat a la convocatòria.
  • La duració ha de ser d’un minut.
  • Realitzada en un pla seqüència.
  • Inclogui un pla, afegit al final, on figuri el nom i el lloc de residència de cada autora, en cada obra que es presenti.
  • S’entregui una còpia en format digital (arxius amb extensió .mov i .mp4 preferentment).

Data límit d’entrega: 2 de maig del 2017  Ampliació de plaç FINS EL 22 DE MAIG!

Podeu entregar-lo a qualsevol de les seus de TRAMA o via Wetransfer a mostra@dracmagic.cat.

http://www.elvideodelminuto.org/