Organization:

With the support of:

Amb el suport del Departament de cultura, el Departament de Justícia i la Junta d’Herències de la Generalitat de Catalunya

 

Amb el finançament del Govern d’Espanya

With the collaboration of: 

With the sponsorship of:

Other collaborations:

We take part in: