Margaret Tait II: La poètica dels paisatges

18 de febrer a les 19.00 h a l’Auditori del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona

Imatge cortesía de Margaret Tait i Lux

Sessió XCÈNTRIC programada per la Mostra Internacional de Films de Dones de Barcelona.

Contacte: distribution@lux.org.uk

ENTRADES EXHAURIDES

Els quatre films que composen aquest programa mostren l’habilitat de Margaret Tait per copsar el misteri i les intimitats dels paisatges. La seva càmera, com un cavallet a “plein air” capta les evolucions dels personatges de les Orkay,  les variacions de la llum amb el pas de les estacions i els diferents cicles dels treballs; recull el dinamisme i la transformació del paisatge urbà;  documenta el procés de repoblació d’una de les illes; fa un retrat de la seva mare, a partir de les evolucions de la seva figura enmig de la natura.Amb el registre visual i sonor, s’apropa als seus motius d’interès, motius que formen part de la seva experiència vital: la seva terra, el carrer del seu estudi, l’economia local, la música ancestral.

La configuració de la seva cosmogonia té un valor de caràcter documental innegable però adquireix també les dimensions d’un microcosmos poètic en què cada imatge aconsegueix revelar molt més que allò visible tot creant un teixit de ressonàncies significants tan personal com transferible.

Land Makar, 1981, 16 mm, 32 min, VOSC
On the Mountain, 1973, 16 mm, 35 min, VOSC
The Drift Back, 1956, 16 mm, 10 min, VOSC
A Portrait of Ga, 1952, 16 mm, 5 min, VOSC
Còpies cortesia de Lux