Presentació

La Mostra Internacional de Films de Dones de Barcelona és un festival que va començar la seva trajectòria el juny de 1993. Té com a objectiu la promoció del cinema dirigit per dones, visibilitzant la cultura audiovisual femenina i projectant filmografies de directores d’arreu del món, evidenciant d’aquesta manera la importància de la contribució de les dones en el desenvolupament de la creació audiovisual. Després de gairebé tres dècades d’història, la Mostra ha esdevingut un espai cultural estable i una plataforma d’exhibició alternativa cada vegada més compromesa amb el debat sobre els processos creatius. Entre les preocupacions de la Mostra es troba el debat sobre el paper dels festivals en el recorregut cinematogràfic, convertint-se així en una proposta cultural que s’organitza al voltant de dos moments, comença a l’estiu i torna a la tardor, oferint una alternativa al caràcter competitiu de la majoria de festivals de cinema.

En els darrers anys la Mostra Internacional de Cinema de Barcelona s’ha interessat per noves branques d’acció que organitzem sota el nom Fàbrica de Pensament, convertint-se en distribuïdora d’alguns dels films que han passat pel festival a través de Mostra distribucions i creant la Mostra Publicacions, un espai editorial dissenyat per acollir publicacions en formats variats que donen continuïtat al circuit de coneixement que es gesta durant el festival.

A la preocupació per la memòria i la voluntat de contribuir a visibilitzar i facilitar genealogies entre les dones del cinema, donen resposta l’activitat arxivística del festival i les convocatòries de creació.

 

 

La primera es materialitza principalment en l’arxiu de films de dones, amb més de 2500 títols de gairebé 1700 realitzadores d’un centenar de països d’arreu del món. Aquesta col·lecció, a disposició de la recerca, és actualment la més gran de l’estat espanyol. D’altra banda, la Mostra disposa de l’Arxiu en línia, un espai web que recull la informació dels continguts que han fornit el treball, els cicles i programes de cadascuna de les edicions del festival.A més a més, per contribuir a mantenir viva la memòria de les dones tant en el cinema com en altres àmbits, la Mostra llança anualment convocatòries participatives com El vídeo del minut i el Projecte Arxipèlag, que alhora estimulen la creació audiovisual i de noves genealogies entre les dones.

La Mostra es mou és el nom que reben les diferents col·laboracions que la Mostra desenvolupa amb altres festivals de cinema de dones de l’estat espanyol, mostres internacionals, entitats i centres culturals interessats a recolzar el cinema de dones, etc.

La Mostra és cofundadora i forma part de TRAMA. Coordinadora de muestras y festivales de cine, vídeo y multimedia realizado por mujeres del Estado español i de Catalunya Film Festivals (CFF).