Performing the border, Ursula Biemann 

Suïssa, 1999. 43′

Assaig fílmic realitzat a Ciudad Juárez (frontera entre Mèxic i els EUA) sobre el paper que la frontera acaba imprimint al territori i a les persones que l’habiten. La cineasta observa aquests límit com un entorn físic però també com a discurs on s’elaboren nocions relacionades amb la sexualització de l’espai i la divisió de gènere del treball, la prostitució, l’expressió del desig femení en la indústria de l’espectacle, així com la violència sexual en l’esfera pública. Aquesta zona on les dones treballen en règim de semi-esclavitud en fàbriques on no es respecta cap dels drets laborals apareix representada a través d’una combinació d’entrevistes, muntatges sonors, escenes filmades sobre el terreny i materials reciclats que configuren una imatge reveladora de la inscripció de gènere adscrita a aquell indret per l’impacte cruel de la globalització i els tractats de lliure comerç amb els EUA.