The life and times of Rosie the Riveter, Connie Field 

EUA, 1980. 65′

El film desenmascara l’oportunisme amb què el govern dels EUA va construir l’operació propagandística al voltant de la figura de la icona Rosie The Riveter. Aquesta representació volia mobilitzar les dones per a que s’incorporessin “graciosament” i “sense cap exigència específica” a les feines que quedaven abandonades per efecte del desplaçament de les tropes nordamericanes a Europa durant la 2ª Guerra Mundial. La resposta massiva a la crida de Rosie the Riveter no volia dir en cap cas que l’experiència fos satisfactòria si tenim en compte, tal com el film posa de manifest a partir de les experiències de diversos testimonis, que la mateixa operació i amb la mateixa demagògia es va promoure per tal de desmobilitzar-les en el moment que els soldats van anar tornant a casa a partir de 1945. El film és el resultat d’un procés de relectura, remuntatge i resignificació d’uns documents propagandístics que, en ser contrastats amb l’experiència real de les protagonistes, ofereixen una informació aclaridora sobre el paper de les imatges en la construcció d’imaginaris i convencions.