El vídeo del minut 2018 | Convocatòria oberta

Convocatòria tancada

El vídeo del minut és una invitació a totes les dones a enregistrar aquells aspectes de la seva realitat que les signifiquen com a subjectes.

Les dones que vulguin participar hauran de lliurar una filmació d’un minut de durada, realitzada en pla seqüència, amb el tema de la present convocatòria: LES BOGERIES.

Les peces enviades constituiran el film col·lectiu El vídeo del minut 2018: Les Bogeries, que es difondrà públicament a través de les mostres i festivals que integren TRAMA, Coordinadora de muestras y festivales de cine, vídeo y multimedia realizado por mujeres.

L’obra conjunta entrarà a formar part del banc d’imatges lliures que aquesta iniciativa porta més de vint anys alimentant.

www.elvideodelminuto.org

 

Les bogeries

Bogeria: “Acció imprudent, insensata o poc raonable que realitza una persona de manera irreflexiva o temerària”, diu el diccionari. Però sabem que les bogeries formen part de l’expressió de llibertat femenina. Bogeries d’amor, d’alegria, bogeries impertinents, irreverents, incòmodes. Bogeries, sempre estigmatitzades i castigades per normatives i dictats de tota mena, que malgrat tot ens han permès crear realitats inesperades, modificar estils de vida i fer possible l’existència de nous espais i modes de vida on aflora la riquesa del femení plural.

 

PARTICIPACIÓ

Podran participar totes les dones, sense limitacions d’edat ni nacionalitat.

Les obres audiovisuals compliran les següents condicions:

o Estar realitzades per dones, sense limitacions d’edat ni nacionalitat.

o Cenyir-se al tema proposat en cada convocatòria.

o Filmades en format digital (fitxers amb extensió .mov o .mp4).

o Realitzades en pla seqüència, és a dir, sense muntatge.

o La durada ha de ser d’un minut.

o Incloure un pla, afegit al final, on figuri el nom i el lloc de residència de cada autora, en cada obra que es presenti.

 

Les obres s’hauran d’enviar a través de WeTransfer a alba@dracmagic.cat, havent completat prèviament aquest formulari.

 

Termini de lliurament: 25 de juny de 2018