Lady’s Fishbourne’s Complete Guide to Better Table Manners
(La guia completa de Lady Fishbourne per a millorar les maneres a taula)

Janet Perlman, 1976
Canadà, 6′

Quatre convidats a sopar es comporten de manera tan curiosa i imperdonable que Lady F decideix donar-los lliçons d’etiqueta. El curt pretén, en clau d’humor, mostrar la necessitat de les bones maneres a taula.