Contacte distribuidora: nucbeade@gmail.com

A cinquito con derecho a tocar

nucbeade, Estat espanyol, 2021, 14’, VE.

Dies previs a les festes patronals, treballadors de diferents sectors elaboren alguns dels elements que formaran part de les barraques de “fenomens humans” d’aquesta temporada. S’hi exhibeixen, des de mitjans del segle XIX, a persones amb corporalitats no normatives. Aquesta pel·lícula, que es roda en algun moment de la primavera del 1980 però es perd en un col·lapse de temps pretèrits i futurs, reflexiona sobre la normalització de la violència a partir de la construcció de l’alteritat en aquest context de barraca de fira; alhora que rastreja els vestigis que aquesta espectacularització ha deixat al règim de mirada contemporani.

Festivals (selecció)
Ayudas a la Producción de Artistas Visuales de la Comunidad de Madrid. Matadero Madrid (Estat espanyol, 2021)
XXXII edición de Circuitos de Artes Plásticas de la Comunidad de Madrid (Estat espanyol, 2021)

Les integrants del col·lectiu nucebeade busquen donar un altre significat als anomenats freakshows a la seva obra A cinquito, con derecho a tocar. ‘La seva manera de denunciar aquella violència simbòlica és, fugint de la mostra de nans o dones barbudes que recauria en la penalització d’aquests cossos que no s’ajusten a la norma, centrar-se en les condicions materials que feien possible aquestes fires’. D’aquesta manera, Nuc i Beada recreen, a partir de la filmació amb Súper 8, aquells que portaven a terme els oficis necessaris pel funcionament d’aquests espectacles: sastres, fusters, cartellistes…

Pelayo Sánchez Ortiz

El País