Ángela Asensio y de Merlo 

Originària de Barcelona. Quan va ingresar al Instituto de Investigaciones y Experiencias Cinematográficas treballava com a Oficial del Cos Administratiu dels Tribunals de Justícia a l’Audiència Territorial de Barcelona. Va cursar l’especialitat de Direcció durant cinc anys, entre 1952 i 1958.

> Revelades. Dones a l’EOC (Escuela Oficial de Cinematografia) 1952-1966