Beatriz Pérez és estudiant de la universitat Pompeu Fabra en el marc de la qual ha realitzat el seu primer projecte documental, Nobody is perfect