Dúctiles

Marisa Benito. 3′.
La imatge de la dona ha estat utilitzada i modelada segons les preferències de les societats i esdeveniments històrics de cada època generant estereotips i codis visuals. Aquests models han servit per atribuir a les dones normes de conducta ètica i moral i funcions i espais específics.