El deseo de la civilización

Carolina Astudillo, 2014, 7′

La guerra com una ficció desgavellada i absolutament masculina, així com l’exclusió educacional i laboral de les dones en una societat que les educa per servir i ser mares és repudiada per Virginia Woolf a Tres Guinees.

El deseo de la civilización és una peça que s’apropia de pel·lícules familiars filmades a l’Estat espanyol durant la República, la Guerra Civil i els primers anys del franquisme. El cinema domèstic es converteix en una crònica alternativa als grans relats, que revela les diferències socials i els estereotips de gènere apresos des de la infància, en la civilització de la força despreciada per Woolf.

 

 Sessió Cortos en femenino.

DJ 18 de juny – 22h

Plaça Sant Pere
(La Ribera)