El video del minut 2019

 

 

El vídeo del minut és una invitació a totes les dones a enregistrar aquells aspectes de la seva realitat que les signifiquen com a subjectes.

Les dones que vulguin participar hauran de lliurar una filmació d’un minut de durada, realitzada en pla seqüència, amb el tema de la present convocatòria: EL MENJAR

Les peces enviades constituiran el film col·lectiu El vídeo del minut 2019: El menjar, que es difondrà públicament a través de les mostres i festivals que integren TRAMA, Coordinadora de muestras y festivales de cine, vídeo y multimedia realizado por mujeres.

L’obra conjunta entrarà a formar part del banc d’imatges lliures que aquesta iniciativa porta més de vint anys alimentant.

 

El menjar
El menjar com a lloc de trobada amb el plaer, la celebració, la nutrició, la dieta, el cos i la seva estigmatització, la salut i l’estereotip, la publicitat, la naturalesa, el comerç i l’agricultura. El menjar ràpid, el lent, el vegetarià, el vegà… El menjar i la seva relació amb l’espectacle mediàtic, amb la història i la subsistència diària, amb la paraula i la literatura, amb l’art, amb la cura i l’afecte, amb la comunitat i la festa.

 

Participació
Podran participar totes les dones, sense limitacions d’edat ni nacionalitat.

Les obres audiovisuals compliran les següents condicions:

o Estar realitzades per dones, sense limitacions d’edat ni nacionalitat.

o Cenyir-se al tema proposat en cada convocatòria.

o Filmades en format digital (fitxers amb extensió .mov o .mp4).

o Realitzades en pla seqüència, és a dir, sense muntatge.

o La durada ha de ser d’un minut.

o Incloure un pla, afegit al final, on figuri el nom i el lloc de residència de cada autora, en cada obra que es presenti.

 

Les obres s’hauran d’enviar a través de WeTransfer a alba@dracmagic.cat, havent completat prèviament aquest formulari.

 

Termini de lliurament: 30 de juny de 2019