El vídeo del minut 2020: Utopies

Importa quines històries creen mons, quins mons creen històries.
Donna Haraway

Les utopies com a illes imaginàries, com a patis de veïnes, com a sistemes socials i polítics, com a zones temporalment autònomes… Les utopies com a maneres d’estar en el món, de relacionar-nos amb altres éssers… Utopies que caben en un balcó, en una escola, en un barri… Utopies que es planten o creixen en els marges dels camins. Utopies en plural, lluny d’un model total i totalitari.
Aquest any proposem generar un arxiu de vídeos d’un minut que explorin la creació de mons possibles, mons fantàstics o hiperrealistes. Un exercici imaginatiu a favor de la representació de societats que afavoreixin la sostenibilitat de la vida vivible.

 

La convocatòria

El vídeo del minut és una invitació a totes les dones a enregistrar aquells aspectes de la seva realitat que les signifiquen com a subjectes.

Les dones que vulguin participar hauran de lliurar una filmació d’un minut de durada amb el tema de la present convocatòria.

Les peces enviades constituiran el film col·lectiu El vídeo del minut 2020: Utopies, que es difondrà públicament a través de les mostres i festivals que integren TRAMA, Coordinadora de muestras y festivales de cine, vídeo y multimedia realizado por mujeres.

L’obra conjunta entrarà a formar part del banc d’imatges lliures que aquesta iniciativa porta més de vint anys alimentant.

 

Condicions de les obres audiovisuals

o Estar realitzades per dones, sense limitacions d’edat ni nacionalitat.

o Cenyir-se al tema proposat en cada convocatòria.

o Filmades en format digital (fitxers amb extensió .mov o .mp4).

o Un minut de durada.

o Incloure un pla, afegit al final, on figuri el nom i el lloc de residència de cada autora, en cada obra que es presenti.

 

Les obres s’hauran d’enviar abans del 10 de maig a través de WeTransfer a filmsmostra@dracmagic.cat, havent completat prèviament aquest formulari.

 

Més informació i arxiu històric de la convocatòria www.elvideodelminuto.org