Espace

Espacio

Eléonor Gilbert, 2014. França, VOSE/VOSC, 15′. Blu ray.

Mitjançant un esquema, una alumna de primària explica en quina mesura el repartiment de l’espai del pati no correspon amb les expectatives (ni els drets) de les nenes. Malgrat els diversos intents del professorat del centre per reglar la situació i aconseguir que nens i nenes comparteixin espais en igualtat de condicions, aquest problema quotidià, com ens explica l’eloqüent protagonista d’aquest documental, persisteix. La subtilitat d’un problema geopolític ben present a l’espai públic urbà explicat a partir del cor d’un pati d’escola.

 

 

L’anàlisi lúcida d’aquesta nena queda recollida en un enregistrament frontal que vol posar tot l’èmfasi en les seves explicacions i argumentacions. La directora emplaça la càmera davant de la nena per tal de poder escoltar-la atentament i crear un espai d’interlocució on el problema social que relata es reconegui com el vertader centre de la narració. A la primera meitat del curtmetratge, un pla seqüència de 7 minuts reflecteix el temps i l’espai que la nena necessita per exposar, al seu ritme, el conflicte. La segona meitat, més fragmentada, introdueix puntualitzacions a partir de qüestions suggerides per la realitzadora.