Estimada (vida) diària
Marga Almirall. Espanya, 2016, 10 minutos. VO (subtítulos CAST). MP4.

Dels diaris personals de la infància i l’adolescència fins als videoblogs a Youtube o els visual diaries a Instagram: un petit viatge per l’autorrepresentació femenina de la generació millennial. Una visió personal i íntima de les formes de construcció de les (re)presentacions de la vida diària.