Eugènia Balcells

Eugènia Balcells neix a Barcelona el 1943. Allà es diploma anys més tard en Arquitectura Tècnica. Filla i neta d’arquitectes i inventors, el contacte quotidià amb tot tipus d’enginys relacionats amb la visió i les matemàtiques la inicia en l’aprenentatge frágil de l’equilibri entre l’intangible i el material, entre l’il·lusori i l’exacte.

Es trasllada a Nova York el 1968 i completa la seva formació a la Universitat d’Iowa, on obté al 1971 el Màster en Art. Comença la seva activitat artística a mitjans dels anys setanta en el context de l’art conceptual, sent una de les pioneres del cinema experimental i de l’art audiovisual del seu país d’origen.

 

>Un trajecte pels feminismes fílmics. 30 anys de la Mostra Internacional de Films de Dones

> Festival Internazionale di Cinema e Donne di Firenze