Finestra Jove

Novembre del 2016

La Mostra Internacional de Films de Dones de Barcelona proposa una finestra de quatre pel·lícules especialment recomanades per a públic jove. Viatjant des de la ficció fins al documental, la programació dibuixa, a diverses mans, algunes de les expectatives, il·lusions, dubtes i preocupacions adolescents i juvenils més universals.

Finestra Jove per a centres educatius
21,22,23 i 24 de novembre

Finestra Jove al Palau Alòs
25, 26 i 27 de novembre