Gay Power (Poder Gay)

Sharon Hayes, Kate Millett, 2012 (33′). VOSC
A partir del material de prova enregistrat durant la preparació de Three Lives (1971) i d’una de les primeres performances del moviment pels drets dels i les homosexuals, les autores ofereixen una sèrie de reflexions en off que porten les vivències polítiques d’aquest moviment al present del film.