Heart of a Dog

Laurie Anderson, 2015.
França-EUA. VOSE. 75′.
Projecció en DCP.

Un assaig autobiogràfic en el qual la compositora i artista Laurie Anderson explora els temes de l’amor, la mort i el llenguatge. La veu de la directora és una presència contínua, mentre històries sobre la seva gossa Lolabelle o la seva mare, fantasies de la infància i teories polítiques i filosòfiques es despleguen en un conjunt d’imatges poètiques i musicals.

Fruit de la seva creativitat multidisciplinar, aquest film podria ser definit com un poema visual que transita per la mort, l’amor, l’art  i tal com ens indica el seu títol, els gossos. La música, el domini de la tecnologia, de les tècniques de la performance i les seves meditacions li permeten desplegar en la pantalla una simfonia d’imatges sorgides de filmacions domèstiques, dispositius mòbils, filmacions alienes reciclades i reinterpretades. Amb aquests elements originàriament dispersos i aparentment heterogenis ofereix tota mena d’associacions ideològiques,  analogies que condueixen el seu discurs pels camins de la reflexió filosòfica i alhora pel terreny de les preguntes fonamentals sobre el record de les coses i la pèrdua dels éssers estimats, sobre les emocions i el seu centre neuràlgic, el cor, en un intent de capgirar el temps, tal com ens indica, a tall de cloenda, en les darreres imatges del seu film.