In the Image: Palestinian Women Capture the Occupation
(A l’imatge: Dones palestines capten l’ocupació)

Judith Montell i Emmy Scharlatt,  2014.
Palestina-Israel-EUA. VOSC. 61′.
Projecció en arxiu digital.

Per realitzar aquest documental s’han subministrat càmeres de video domèstiques a un seguit de dones palestines per a que enregistrin abusos en matèria de Drets Humans que tenen lloc als territoris ocupats de Palestina. Cada ciutadana, malgrat posar en risc la seva vida i la de les seves famílies, fa de periodista i dóna veu a la seva experiència mitjançant l’ús del video com una eina beneficiosa de l’activisme de la no-violència.

Prendre la paraula, prendre l’escriptura..prendre la imatge com un senyal de resistència davant l’ocupació. El silenci, la negació,la imposició de la pantalla en negre.

Davant d’aquest perill de fosa en negre, la directora pretén reconstruir un perfil d’imatges – obtingudes per diferents càmeres que entrega a dones palestines – que en si mateixes ja construeixen un discurs. Què veu una ciutadana d’una zona ocupada? Per què és subversiva aquesta mirada? Què se’n desprèn?  Què fa falta per a trobar el punt mitjà entre provocació i activisme?