LUX Distribution: distribution@lux.org.uk

Lady Lazarus

Sandra Lahire, Regne Unit, 1991, 25’ VOSC

Lady Lazarus és la descripció visual de les lectures que la mateixa Sylvia Plath va fer dels seus poemes. Aquestes escenes i lectures estan combinades amb extractes d’una entrevista enregistrada poc abans de la seva mort. El film constitueix un doll generós d’imatges en una atmosfera de constant transformació.