Ruido i Vasallo ens introdueixen en un diàleg punxant i íntim en el qual la falta d’un territori reconegut i propi, és a dir, no donat, pot arribar a provocar pèrdua i dolor. Els seus gestos i paraules es fonen i es troben, sabent encarnar una nova entitat capaç de donar lloc. Un espai que assumeix aquest desplaçament performatiu entorn a la identitat i que, per tant, és també terriblement vulnerable, fràgil. Són, doncs, presències trobades i enfrontades; així constitueixen un nou lloc des del qual mostrar és estar, gairebé, sense condicions.

Imma Prieto

Es Baluard

Las reglas del juego

Maria Ruido i Brigitte Vasallo, 2022, Estat espanyol, 49’

Estrena a Catalunya

Las reglas del juego és una conversa-performance encarregada per Es Baluard Museu d’Art Contemporani de Palma. Es tracta d’una peça en pla seqüència que recull la trobada entre l’escriptora i activista Brigitte Vasallo i l’artista, realitzadora i investigadora María Ruido. Les dues pensadores parlen al voltant de la pèrdua de la classe social, la violència institucional i la performativitat de classe.

La peça aprofundeix en les dificultats, conflictes i contradiccions de classe i de gènere que es produeixen en la dimensió laboral dels l’àmbits artístics i culturals i en com, des d’una perspectiva personal i íntima, intenten donar-hi resposta. Aquesta conversa parteix de la idea de què el desclassament no és només gaudir d’altres condicions econòmiques i socials; el desclassament és, a més a més, assumir una certa normativitat que amputa la possibilitat de moviment intern, que cega i cancel·la alguna cosa que et pertany.