Leeds Animation Workshop

Col·lectiu de dones establert a Leeds (West Yorkshire), Gran Bretanya, dedicat a difondre, a través dels seus films de dibuixos animats, les causes dels conflictes socials que afecten particularment a les dones. Formada l’any 1976 per dirigir un film sobre la necessitat d’escoles i institucions de cura pre-escolar (Who needs nurseries? – We do!), aquesta cooperativa creativa es caracteritza per realitzar pel·lícues amb un especial sentit de l’humor i amb voluntat pedagògica, que ofereixen idees per facilitar la presentació i la discussió al voltant de diverses qüestions socials.

Es pot consultar la filmografia del col·lectiu al seu web.