L’inceste, la conspiration des oreilles bouchées
Carole Roussopoulos
30 minuts
França
1988

Altres obres de la seva filmografia es podran visionar als monitors instal·lats a la Sala Bentrobades de La Bonne del 12 al 20 de maig. Horaris entre setmana: de 10h a 14h i de 15h a 19h. Dissabtes de 9h a 13h.