Manuela González-Haba

Neix a Madrigalejos, Cáceres. Va estudiar Filosofia i Lletres, Secció d’Història, i es va doctorar en Filosofia. Va ser la primera dona a cursar l’especialitat de Direcció al Instituto de Investigaciones y Experiencias Cinematográficas, on va estudiar entre 1950 i 1054.

> Revelades. Dones a l’EOC (Escuela Oficial de Cinematografia) 1952-1966