Never Fear (Mai no tiguis por)

Ida Lupino, 1949 (82′)

Projecció en 35mm.

Una ballarina que acaba de casar-se té davant seu un futur professional brillant. Tanmateix, la seva carrera es veu amenaçada quan li diagnostiquen poliomielitis. La primera pel·lícula en la qual Ida Lupino apareix acreditada com a directora va ser produïda per ella mateixa i el seu marit, Collier Young, amb The Filmmakers. El tema del film (també anomenat The Young Lovers) té un tractament documental derivat del rerafons autobiogràfic de la mateixa directora.