Paula Barreiro López

Paula Barreiro López és professora d’Art Contemporani a la Universitat Grenoble Alpes/LAHRA. És especialista en la investigació d’intercanvis artístics, la crítica d’art i les polítiques i xarxes culturals a Europa i a Amèrica Llatina durant el període de la Guerra Freda, camp en el qual posa un èmfasi especial en el desenvolupament de la modernitat dins d’un context globalitzat. En l’actualitat, dirigeix el projecte Modernidad(ES), Descentralizada(S), seguint la seva línia d’investigació.

 

> Panoràmica 2022 > Apunts per a altres històries