Pensadora: Kate Millett

El programa Pensadores aquest any -tal com hem fet en les darreres quatre edicions- recorda el treball fílmic d’una de les pensadores cabdals del feminisme, Kate Millett.

Coneguda pel seu text Sexual Politics, Millett va conrear l’assaig, també el fílmic, en tant que activista.

Skills

Posted on

16/02/2018