Sans queue, ni tête

Sandra Desmazières. 7’ (2001)

Transcorre una jornada absurda. Una quotidianitat pesada i monòtona.