Sore eyes for infinity

Elli Vuorinen. 12’ (2016)

La jornada d’una optometrista és una desfilada de clients curiosos. Un  per un, ella contempla com utilitzen els aparells òptics amb molta reticència.