Susana Nobre

Llicenciada en Ciències de la Comunicació a la Universidade Nova de Lisboa, va col·laborar en la formació del laboratori de creació cinematogràfica de la Facultat de Ciències Socials i Humanes, on ha participat en diverses produccions de videoart elaborades per a la Fundaçao Calouste Gulbenkian. Ha estat professora de Realització Cinematogràfica a l’Escola Superior d’Arts i Disseny de Caldas da Raiha. Pertany a la productora Terratreme des de 2006, on ha desenvolupat la producció executiva de diversos projectes.