Panorama

8 de juny | 19:00 | Sala Laya

Ta acorda ba tu el Filipinas?

Sally Gutiérrez, 2017, 82′. VOSE

El rastre del colonialisme espanyol a Filipines s’entreveu encara avui en la planificació urbanística, en els noms dels carrers, en alguns costums…i en la llengua. Sally Gutierrez explora, amb un ingent treball d’investigació i activisme fílmic, les múltiples capes de violència i submissió que el colonialisme del passat i la globalització del present imposen no només amb la força militar, sinó també amb les armes -no tan toves- del softpower