Terra para Rose

Teté Moraes
Brasil, 1987, 84’

Film que relata la història de Rose, una agricultora que, amb 1.500 famílies més, va participar en la gran ocupació d’una granja a Rio Grande do Sul. El documental aborda la sensible qüestió de la reforma agrària a Brasil, en el període de transició posterior al règim militar, tot descrivint l’aparició del moviment social, el MST (Moviment dels treballadors rurals sense terra).