Trobada de programadores

6 de juny | 12:00 | La Bonne. Centre de cultura de dones Francesca Bonnemaison
Amb motiu de la seva 27a edició, la Mostra Internacional de Films de Dones de Barcelona organitza un encontre amb la participació de diverses programadores de festivals, mostres i altres espais d’exhibició cinematogràfica, amb la finalitat d’analitzar i compartir les dinàmiques i les tendències més significatives en aquest àmbit.

La proposta és una invitació a reflexionar conjuntament sobre diferents maneres d’entendre la programació: com a procés d’investigació, com a descoberta, com a discurs creatiu sobre els films programats, com a pràctica arxivística, com a muntatge extern, com a narrativa posicionada, com a pantalla de comunicació amb els públics així com una pràctica de relació i de treball en xarxa.

Assistència amb invitació.