Viol conjugal, viol à domicile

Carole Roussopoulos i Véronique Ducret, 2003. Suïssa, 30′. VOSE. DVD.

Hi ha moltes dones víctimes de la violació conjugal. Tres d’entre elles expressen el seu sofriment i la seva ira. Professionals de l’àmbit sanitari, social i jurídic de Ginebra aporten igualment la seva contribució. La perspectiva jurídica posa de manifest les llacunes que existeixen a la legislació suïssa.