Arsanios desenvolupa una lent ecofeminista per a comunicar una poderosa ideologia que reconeix l’existència de l’ànima en allò no humà. Utilitza el cinema tant com crítica com per a mostrar altres maneres de veure i estar en el món. La ideologia alternativa cerca la col·lectivitat, la cura recíproca i la convivència pacífica amb altres éssers.

Jessica Piette

Corridor 8

Who is afraid of ideology? Part 3 Micro Resistances

Marwa Arsanios, Líban, Alemanya, 35’, VOSE

Estrena a l’Estat espanyol

Aquest assaig cinematogràfic forma part d’un minuciós projecte en curs iniciat el 2017 per l’artista interdisciplinària d’origen libanès Marwa Arsanios, dedicat a documentar diverses experiències feministes d’autonomia comunitària i a posar en relleu les lluites anticolonials de les dones per reivindicar el dret a la terra i retrobar-se amb la natura de manera no mediatitzada. En aquesta tercera part, Arsanios se situa a Tolimo (Colòmbia) i se centra en l’ofensiva sistemàtica de les empreses transnacionals contra l’element més petit i essencial de la vida, les llavors, així com en les estratègies femenines per lluitar en favor de la seva preservació.

Contacte distribució:
arthur@mor-charpentier.com / marwaarsanios@gmail.com

Festivals (selecció):
IFFR – International Film Festival Rotterdam (2021)
International Film Festival Rotterdam (2021)