Gay Power (Poder Gay)

Gay Power (Poder Gay)

Gay Power (Poder Gay) Sharon Hayes, Kate Millett, 2012 (33′). VOSC A partir del material de prova enregistrat durant la preparació de Three Lives (1971) i d’una de les primeres performances del moviment pels drets dels i les homosexuals, les autores ofereixen...
Three Lives (Tres vides)

Three Lives (Tres vides)

Three Lives (Tres vides) Kate Millett, EUA, 1971 (70′). VOSE.   Produïda per la Women´s Liberation Cinema Company, aquest film – el títol del qual és un petit homenatge a l’obra del mateix nom de Gertrude Stein – gira entorn de les experiències...