Sílvia Quer

Sílvia Quer

Sílvia Quer Sílvia Quer (1962, Barcelona) ha cursattallers de direcció d’actors a l’Escola Internacional de Cinema i Televisió de San Antonio delos Baños, Cuba, i en altres escoles d’interpretació. Amb 19 anys comença a treballar com a ajudant de...