El vídeo del minut 2021: Ciberespai

Convocatòria oberta del 15 de març al 16 de maig de 2021

UN ARXIU FÍLMIC AMATEUR FET PER DONES

El vídeo del minut és una invitació a agafar les càmeres, a filmar i a generar sentits propis sobre un tema. És una crida a crear amb les teves amigues, sola o en la virtualitat.  El vídeo del minut abraça el DIY, la creació desvergonyida, allò domèstic, allò públic, allò col·lectiu… i el plaer.

Els vídeos rebuts durant la convocatòria es converteixen en una peça col·lectiva i caleidoscópica que reuneix diferents experiències entorn d’una idea de partida. Cada any renovem la invitació a filmar amb una nova proposta temàtica.

El vídeo del minut també és un arxiu d’imatges lliures que les participants porten alimentant des de 1997 amb les seves filmacions. Aquest arxiu en línia fa una crida a la relectura i el revisionat dels seus continguts a fi de continuar viu i vibrant.

Les peces enviades constituirán la pel·lícula col·lectiva El vídeo del minut 2021: Ciberespais, que es difondrà públicament a través de les mostres i festivals que integren TRAMA (Coordinadora de mostres i festivals de cinema, vídeo i multimèdia realitzat per dones). L’obra conjunta entrarà a formar part del banc d’imatges lliures que aquesta iniciativa porta alimentant des de 1997.

Llepa’m el codi
VNS Matrix

EL CIBERESPAI

El ciberespai com a lloc de trobada, de retrobada, com a possibilitat de xarxa, com a possibilitat d’acció, d’explosió. El ciberespai com a habitació pròpia, com a sala de balls, com a màquina del temps, com a llit on descansar el cos virtual. El ciberespai com a lloc per a l’amor. El ciberespai com a cable submarí. El ciberespai com a lloc de resistència, no-binari, no-monolític, no-googleable. Ciberespai geek, ciberespai hacker, ciberespai sense fronteres, ciberespai de bata i manta.

Després d’un any de confinaments i augment de l’ús d’internet, aquest 2021 us proposem generar un arxiu de vídeos d’un minut sobre les vides online i les possibilitats de la hiperconnexió (o de la hiperdesconnexió), tot invocant, en clau ciberfeminista, una onada de grrrl-gloria.

Condicions de les obres audiovisuals

  • Estar realitzades per dones, sense limitació d’edat o nacionalitat.
  • Cenyir-se al tema proposat en la convocatòria.
  • Format digital (.mov o .mp4).
  • Un minut de durada.
  • Incloure en cada obra presentada un pla final amb el nom i el lloc de residència de l’autora.
  • No s’acceptaran peces que continguin contingut discriminatori.
  • No s’acceptaran peces que continguin publicitat d’empreses, entitats o grups.

Les peces s’han d’enviar abans del 18 d’abril a través de WeTransfer a filmsmostra@dracmagic.cat, completant prèviament aquest formulari.