OrganitzacióOrganizaciónOrganization

DRAC MÀGIC – COOPERATIVA PROMOTORA DE MITJANS AUDIOVISUALS
Sant Pere Mitjà, 66
08003 – Barcelona
drac.info@dracmagic.cat – mostra@dracmagic.cat
www.dracmagic.cat – www.mostrafilmsdones.cat

AMB EL SUPORT DE:
AJUNTAMENT DE BARCELONA:

Institut de Cultura
Regidoria de Dona i Drets Civils
Districte de Gràcia
Districte de Ciutat Vella /Pla de Barris – Raval Sud

DIPUTACIÓ DE BARCELONA:

Polítiques d’Igualtat

GENERALITAT DE CATALUNYA:

Departament de Cultura – ICEC
Institut Català de les Dones
Secretaria de Política Lingüística

MINISTERIO DE CULTURA:

ICAA

I LA COL·LABORACIÓ DE:

Filmoteca de Catalunya
SGAE – Fundació Autor
CCCB
La Virreina Centre de la Imatge
La Bonne – Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison
Goethe-Institut
Associació de Crítics i Escriptors Cinematogràfics
CI&VI (Coordinadora de Festivals i Mostres de Cinema i Vídeo de Catalunya)
BFF
TRAMA (Coordinadora de Muestras y Festivales de cine, vídeo y multimedia realizado por mujeres)
Associació Cultural Trentacinc
Festival de Cinema Jueu
Filmin
Institut Interuniversitari d’Estudis de Dones i Gènere
Centre Dona i Literatura. Gènere, sexualitats, crítica de la cultura

EQUIP DE LA 21ª EDICIÓ

És una producció de Drac Màgic

Direcció: Marta Selva i Anna Solà
Coordinació:  Àngels Seix
Programació i producció: Marta Nieto i Marta Piñol
Suport a la producció: Albert Monterde
Organització i administració: Montserrat Pellicer i Mercè Señer
Comunicació / Premsa: La Costa
Concepció i disseny de la imatge de la 21ª edició: Javi Jaen i Andreu Meixide
Web: Pensódromo
Assesorament lingüístic, correccions i traducció: La Correccional (serveis textuals)
Intèrpret: Núria Pujol
Projeccions a l’aire lliure: Xavier Massó

I la col·laboració dels equips de la Filmoteca, CCCB, SGAE, La Virreina Centre de la Imatge, La Bonne – CCD Francesca Bonnemaison, Goethe-Institut Barcelona.

ESPAIS

Filmoteca de Catalunya – Plaça Salvador Seguí, 1-9. T. 935 671 070
CCCB – Montalegre, 5. T. 933 065 100
SGAE – Fundació Autor – Pg. de Colom, 6. T. 932 689 0 00
La Bonne – Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison – Sant Pere més Baix, 7. T. 932 684 218
Plaça de la Virreina (Gràcia)
Plaça Salvador Seguí (Ciutat Vella)
La Virreina Centre de la imatge – La Rambla, 99. T. 933 161 000
FilminDRAC MÀGIC – COOPERATIVA PROMOTORA DE MITJANS AUDIOVISUALS
Sant Pere Mitjà, 66
08003 – Barcelona
drac.info@dracmagic.cat – mostra@dracmagic.cat
www.dracmagic.cat – www.mostrafilmsdones.cat

CON EL APOYO DE:
AJUNTAMENT DE BARCELONA:

Institut de Cultura
Regidoria de Dona i Drets Civils
Districte de Gràcia
Districte de Ciutat Vella /Pla de Barris – Raval Sud

DIPUTACIÓ DE BARCELONA:

Polítiques d’Igualtat

GENERALITAT DE CATALUNYA:

Departament de Cultura – ICEC
Institut Català de les Dones
Secretaria de Política Lingüística

MINISTERIO DE CULTURA:

ICAA

Y LA COLABORACIÓN DE:

Filmoteca de Catalunya
SGAE – Fundació Autor
CCCB
La Virreina Centre de la Imatge
La Bonne – Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison
Goethe-Institut
Associació de Crítics i Escriptors Cinematogràfics
CI&VI (Coordinadora de Festivals i Mostres de Cinema i Vídeo de Catalunya)
BFF
TRAMA (Coordinadora de Muestras y Festivales de cine, vídeo y multimedia realizado por mujeres)
Associació Cultural Trentacinc
Festival de Cinema Jueu
Filmin
Institut Interuniversitari d’Estudis de Dones i Gènere
Centre Dona i Literatura. Gènere, sexualitats, crítica de la cultura

EQUIPO DE LA 21ª EDICIÓ

Es una producción de Drac Màgic

Dirección: Marta Selva y Anna Solà
Coordinación:  Àngels Seix
Programación y producción: Marta Nieto y Marta Piñol
Apoyo a la producción: Albert Monterde
Organización y administración: Montserrat Pellicer y Mercè Señer
Comunicación / Prensa: La Costa
Concepción y diseño de la imagen de la 21ª edición: Javi Jaen y Andreu Meixide
Web: Pensódromo
Asesoramiento lingüístico, correcciones y traducciones: La Correccional (serveis textuals)
Intérprete: Núria Pujol
Proyecciones al aire libre: Xavier Massó

Y la colaboración de los equipos de la Filmoteca, CCCB, SGAE, La Virreina Centre de la Imatge, La Bonne – CCD Francesca Bonnemaison, Goethe-Institut Barcelona.

ESPACIOS

Filmoteca de Catalunya – Plaça Salvador Seguí, 1-9. T. 935 671 070
CCCB – Montalegre, 5. T. 933 065 100
SGAE – Fundació Autor – Pg. de Colom, 6. T. 932 689 0 00
La Bonne – Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison – Sant Pere més Baix, 7. T. 932 684 218
Plaça de la Virreina (Gràcia)
Plaça Salvador Seguí (Ciutat Vella)
La Virreina Centre de la imatge – La Rambla, 99. T. 933 161 000
FilminDRAC MÀGIC – COOPERATIVA PROMOTORA DE MITJANS AUDIOVISUALS
Sant Pere Mitjà, 66
08003 – Barcelona
drac.info@dracmagic.cat – mostra@dracmagic.cat
www.dracmagic.cat – www.mostrafilmsdones.cat

WITH THE SUPPORT OF:
AJUNTAMENT DE BARCELONA:

Culture Institute
Department of Woman and Civil Rights
District of Gràcia
District of Ciutat Vella / Neighborhood Plan – Raval South

DIPUTACIÓ DE BARCELONA:

Policies on Equality

GENERALITAT DE CATALUNYA:

Department of Culture – ICEC
Catalan Women’s Institute
Secretary of Linguistic Policies

MINISTRY OF CULTURA:

ICAA

AND WITH THE COLLABORATION OF:

Filmoteca de Catalunya
SGAE – Fundació Autor
CCCB
La Virreina Centre de la Imatge
La Bonne – Francesca Bonnemaison Women’s Cultural Center
Goethe-Institut
Association of Film Critics and Writers
CI&VI (Coordinator of Film Festivals and Video and Film Exhibitions in Catalonia)
BFF
TRAMA (Coordinator of Exhibitions and Festivals dedicated to films, video and multimedia directed by women)
Trentacinc cultural association
Jewish Film Festival
Filmin
Inter-University Women and Gender Studies Institute
Women and Literature Center. Gender, Sexuality and Cultural Criticism

21st FESTIVAL TEAM

The Festival is a Drac Màgic production.

Direction: Marta Selva and Anna Solà
Coordination:  Àngels Seix
Programming and Production: Marta Nieto and Marta Piñol
Production Support: Albert Monterde
Organization and Administration: Montserrat Pellicer and Mercè Señer
Communications and Press:: La Costa
Concept and Logo Design for the 21st Edition: Javi Jaen y Andreu Meixide
Website: Pensódromo
Linguistic Consulting, Proofreading and Translations: La Correccional (serveis textuals)
Interpreting: Núria Pujol
Outdoor Screenings: Xavier Massó

With the collaboration of teams from the Filmoteca, CCCB, SGAE, La Virreina Centre de la Imatge, La Bonne – CCD Francesca Bonnemaison, Goethe-Institut Barcelona.

VENUES

Filmoteca de Catalunya – Plaça Salvador Seguí, 1-9. T. 935 671 070
CCCB – Montalegre, 5. T. 933 065 100
SGAE – Fundació Autor – Pg. de Colom, 6. T. 932 689 0 00
La Bonne – Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison – Sant Pere més Baix, 7. T. 932 684 218
Plaça de la Virreina (Gràcia)
Plaça Salvador Seguí (Ciutat Vella)
La Virreina Centre de la imatge – La Rambla, 99. T. 933 161 000
Filmin